Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Rodzice

Rada Rodziców działająca w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Brzegu Dolnym podjęła uchwałę w sprawie opłaty na RR w roku szkolnym 2019/2010.  Składka wynosi 120 zł. Niniejsza kwota przeznaczona jest wyłącznie na wydatki związane z imprezami organizowanymi dla dzieci.

Wpłaty należy dokonać na konto: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie 10 9583 0009 0100 0205 3000 0010.

Prosimy o dokonanie wpłaty pierwszej raty tj. 60,00 zł do 15 października 2019 r. Drugiej wpłaty do końca 15 stycznia 2020 r. W tytule przelewu należy wpisać NAZWISKO, IMIĘ DZIECKA oraz GRUPĘ. 

Wszelkich informacji na powyższy temat udziela dyrektor przedszkola oraz rodzice, którzy stanowią skład zarządu Rady Rodziców.

 

SZANOWNI RODZICE

Regulaminy i procedury Przedszkola Samorządowego nr 2 znajdują si w zakładce pt. "Prawo", Wszystkich zainteresowanych odsyłam do zapoznania się z treścią w powyższej zakładce. Pytania i wątpliwości proszę zgłaszać bezpośrednio do dyrektora przedszkola.

 

 

UWAGA RODZICE !!!!

Opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu za godziny ponad podstawę programową dokonujemy na dwa osobne konta.

Płatność za wyżywienie wynosi 7 zł za dzień pobytu dziecka. Płatność na konto:

45 9583 0009 0100 0290 200000 40

Przelew należy wypełnić w następujący sposób:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

ul. Mickiewicza 2

56-120 Brzeg Dolny

W tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, grupa.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać intendentce p. Ewie Hudziak 071 777 60 13 lub wychowawcy od godz. 7.00

do 8.00.

Uwaga!!!!  Przedszkole nie zwraca kosztów za wyżywienie dziecka, którego nieobecność nie zostanie zgłoszona.

Opłata za pobyt w przedszkolu wynosi 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową. Za drugie dziecko w rodzinie opłata wynosi 0,50 zł.  Płatność na konto:

79 9583 0009 0100 0290 2000 0010

Przelew należy wypełnić w następujący sposób:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

ul. Mickiewicza 2

56-120 Brzeg Dolny

W tytule należy podać: imie i nazwisko dziecka, miesiąc, grupa.

Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.